Forretningsfilosofi

Forretnings- og livsfilosofi

Vi har alle brug for indtægter i et vist omfang og vi har alle godt af beskæftigelse der giver mening for os. Kan man kombinere disse to er man ret heldig. Det er dog hverken givet, eller særligt hyppigt forekommende i den verden vi lever i.

 

Som så mange andre nyder jeg at stille min viden og kunnen til rådighed for andre. Bag mange på overfladen simple opgaver gemmer sig mangeårige studier og forberedelser, samt løbende vedligeholdelse og indkøring af ny teknik. At visse opgaver, hvis det skal foregå på markedsvilkår, ikke kan være helt billige, giver derfor sig selv. I en ideel verden kunne en specialist koncentrere sig om at løse så mange opgaver indenfor sit fagområde som muligt og samtidigt nyde det, uden at skulle koncentrere sig om de nødvendige indtægter. Virkeligheden ser anderledes ud. Ofte går 75 % af den potentielle arbejdskapacitet tabt med salg og venten. Betalende kunder kommer til at betale dette. Sådan er markedsøkonomi også.

 

Hvad sjældne sprogkombinationer blandt tolke og oversætter angår, har vi en service, som i et rent markedsorienteret samfund ikke kan køre rundt og derfor fungerer alt andet end normalt. Det starter med at man ikke kan læse sig til denne viden og færdighed på universiteterne. Lykkedes det alligevel at opnå den nødvendige viden på egen hånd og uden SU, støder man på en ny udfordring, indtægtssikring. Medmindre man er heldig, at en arbejdsgiver vil ansætte en og sætte en til at arbejde med den sjældne sprogkombination, er det en ren underskudsforretning. Vedligeholdelsen af viden og færdigheder koster stort set det samme, uanset om man får mange eller få opgaver. Er der over længere perioder få opgaver, har de fleste det med at nedprioritere vedligeholdelsen. Tolke og oversættelsesmarkedet for sjældne sprogkombinationer lider under dette. Antallet af udbudte sprogkombinationer hos reelt kvalificerede falder. Kvaliteten lider ligeledes. Og billige falske specialister trænger ind på markedet. Forstår man konceptet i retssikkerhed, ringer senest nu alarmklokkerne.

 

Personligt mener jeg, at vi burde dele viden og anvende den tilgængelige viden og færdigheder i størst mulig omfang. Vi mennesker er så meget mere produktive, kreative på den konstruktive måde og så meget mere tilfredse, når vi ikke skal spille kostbare og sælge os selv, noget der er de fleste fremmet. Viden er, korrekt anvendt, noget man multiplicere og skalere, som økonomerne kalder det, altså lade den samme viden komme mange til gode. På denne måde giver vores personlige og samfundets investering i uddannelse meget bedre afkast. Realiteten ser dog oftest anderledes ud. Vi gemmer vores viden som trumfer ved et kortspil og lader den hellere rådne, eller blive forældet, bare for at opretholde et passende højt prisniveau. Dem der køber det er så typisk aktører højt i fødekæden som har råd til det qua deres stærke markedsposition. Stater og den offentlige sektor hører til i samme kategori, medmindre de manipulerer markedet. Den samfundsnyttige anvendelse af de tilgængelige ressourcer bliver ikke realiseret og mange ressourcer går dermed reelt til spilde. Arbejdsløshed med reelt forbud mod at være aktiv er et stort ressourcespild. Løsningen er dog ikke at ydmyge de dele af den uddannede arbejdskraft, som ikke har lønnet arbejde, ved at tvinge dem til at nedkvalificere sig til ukvalificeret arbejdskraft med medslidende arbejde. Det hænger heller ikke sammen med at regeringen peger på uddannelse som vejen frem. Uddannelse er en forgængelig vare. Bruges den ikke taber en i værdi, som penge i tilfælde af høj inflation. Organiseret nedkvalificering (af ledige) er det hidtil dyreste bevis på ledelsesmæssig uduelighed i vores samfund.

 

Efter gennemgangen af denne artikel er det måske mere forståeligt hvorfor vi ikke tilbyder copy-paste oversættelser eller hjælper med at udhule branchen for sjældne sprogkombinationer.

 

Læs også:

Nej tak! (afviste opgaver)

Aspekter af retssikkerhed

* Vi støtter

 

Værd at vide

Slovensk ordbog

Hidtil findes der i papirform kun en parlør, som kan købes her

Online ordbogen er ikke fejlfri. Til gengæld viser den eksempler på brug af udtrykket.

 

Om slovenske vine

Slovenien producerer også udmærkede vine. Det er dog lidt synd at vi dansker næsten ikke kender til vinlandet Slovenien. Læs mere…

 

Køb af slovenske vine

Link

 

Slovenske specialiteter

Hver region sit køkken. Slovenien er et lille land, men gaber over store regionale forskelle i både landskab og madkultur. Læs mere…

 

Slovensk-Dansk Venskabsforening

I Ljubljana finder du en forening som indeholder elementer af en venskabsforening og af en social klub. Link

 

Nyttige links