Aspekter af retssikkerhed

Retssikkerhed – nogle overvejelser

Der er sikkert mange der har gjort sig overvejelser om hvad »retssikkerhed« er.

1.) Jurister plejer at være de første at komme med et bud. For det meste reduceres det til noget teknisk. Altså: er de og de regler overholdt. Sjovt nok er ikke end jurister i indenfor samme land enige om hvad præcis retssikkerhed er, for slet ikke at tale om enighed på tværs af landegrænser. Ringtigt mange sager ved Den europæiske menneskerettigheds domstol i Straburg handler om diverse aspekter af retssikkerhed.

 

2.) En anden måde at se retssikkerhed på er fra et filosofisk og historisk perspektiv. Konklusionerne vil sikkert ikke være mere sammenfaldende end juristernes. Her vil der dog indgå flere fatorer i analyserne.

 

3.) Sindst men ikke mindst er hver enkelpersons egen oplevelse af retssikkerhed også relevant. Mennesker er forskellige, så deres oplevelser vil være vidt forskellige. Noget der nok vil have en betydelig højere prioritet, er tidsfaktoren. Det kan reduceres til retssikkerhed og retsfærdighed – som sjældent kan adskilles helt på det menneskelige plan – indenfor rimelig tid. Og forstår jeg hvad der foregår. Til sidste hører at det foregår på et sprog man forstår ordentligt, helst ens modersmål, og at det juridiske oversættes til et sprog borgeren forstår. Borgerens oplevelse af retssikkerhed indeholder altså aspekter af subjektiv oplevelse og »teknsike« elementer til forståelsen. Sideløbende kører spørgsmålet om retfærdighed. Et meget bredere, men beslægtet fænomen. Føler borgeren at dele, eller hele proceduren er uretfærdig, vil han ofte også føle sin retssikkerhed krænket. Det er nok derfor filosofer/historiker og særligt jurister ikke er meget for at lytte til borgerens oplevelse af retssikkerhed.

 

4.) I disse dage mælder endnu et aspekt sig, penge. Idag regerer økonomer og de forstår hværken jura, filosofi, historie, eller menneskelige følelser. De reducerer alt til kroner og ører. Derfor oplever vi også, at alle mulige historiske institutioner som nærdemokrati, værdighed og folkets vilje reduceres til spørgsmålet, om »det kan betale sig«. Retssikkerhed lider i høj grad af økonomernes krigstogt. Kommer der ikke snart en modbevægelse mod økonomernes hærværk på samfundet, vil der snart ikke være meget civilisation, i klassisk forstand, tilovers.

Når det nu ikke er nemt at enes om definitionen af retssikkerhed, er det også svært at definere tiltag for at sikre en vis grad af retssikkerhed. Vi kan dog lidt som ved kærlighed og frihed, hvor man først erkender den når den er væk, benytte os af spørgsmålet, hvornår er der ikke retssikkerhed?

 

Da artiklen er skrevet til en tolk til en side om tolkning, er det nok ikke så overraskende visse aspekter vil blive fremhævet. Er retssikkerhed mulig under følgende vilkår:

1.)Jeg forstår ikke det talte sprog - Nej

2.)Jeg forstår ikke hvad det går ud på - Nej

3.)Jeg havde ikke adgang til gældende regler - Nej

4.)De gældende regler er uforståelige - Nej

5.)Jeg oplever sanktioner inden endelig afgørelse - Nej

6.)Jeg vandt sagen, men fik ikke mine penge/frihed - Nej

7.)Sagen tog så lang tid, at jeg ikke kan bruge afgørelsen - Nej

8.)Jeg vandt sagen, men er ruineret - Nej

9.)Sanktioner er ude af proportion med handlingen - Nej

10.)Jeg er dømt af medierne før sagen er begyndt - Nej

Man kunne sikkert blive ved længe. Det er kun nogle aspekter der blev nævnt, men man er hurtigt klar over, at vi i vores ellers ret udviklede samfund står ret langt fra at kunne leve op til elementære forudsætninger for reel retssikkerhed.

 

Betyder det, at man lige så godt kan droppe at løse problemet, da vi er så langt fra målet og vi af økonomiske grunde nok kommer til at bevæge os endnu længere fra oplevelsen af tilfredsstillende retssikkerhed? NEJ!

 

Lige så kompliceret problemstillingen er, lige så simpelt er en (mulig) løsning. De fleste vil i bund og grund bare gerne opleve en kombination af retfærdighed – hvad det end er – og blive lyttet til. Alt det tekniske er vi egentligt ligeglade med, bare der kommer en god og retfærdig løsning ud af det.

Hvem siger, at alle tvister skal afgøres af jurister og love, hvor der skal være en vinder og en taber og hvor kun nogle, ofte ikke de vigtigste, aspekter inddrages. Vores vestlige verden er utrolig regelbaseret. Som om gud var jurist! Vi almindelige mennesker er egentligt fremmede i en sådan verden. Man tvinger os til at acceptere et sådant system, men egentligt behøver det ikke være sådan.

Kan man finde tilfredsstillende løsninger for alle involverede hurtigt og billigt, hvorfor så fortsætte på juristernes og økonomernes præmisser?

 

Vi bliver bildt ind, at alle er lige. Det er de bare ikke. Ikke to er ens og ikke to situationer er ens. Politik, medier og jurister hiver en falsk lighed ned over hovedet på os. Reelt er det bare deres jobs og indtægt de forsvarer.

 

Uanset om vi fortsætter med et vestligt regel tyranni, eller finder simple systemer, er det dog vigtigt, at vi forstår hvad der foregår. Både sproget, reglerne og proceduren. Så tolke i en bred forstand vil der nok også fremover være brug for.

I dag mangler vi tolke til oversættelse mellem sprog, mellem sproglige niveauer, til at forklare regler og forklare proceduren.

 

Ønsker vi mere retssikkerhed for alle, har vi nok brug for en generel debat om emnet og at højne bevidstheden om problemstillingen. Og i mellemtiden skal der sørges for ordentlig tolkning i bred forstand.

 

 

 

 

Værd at vide

Slovensk ordbog

Hidtil findes der i papirform kun en parlør, som kan købes her.

Online ordbogen er ikke fejlfri. Til gengæld viser den eksempler på brug af udtrykket.

 

Om slovenske vine

Slovenien producerer også udmærkede vine. Det er dog lidt synd at vi dansker næsten ikke kender til vinlandet Slovenien. Læs mere…

 

Køb af slovenske vine

Link

 

Slovenske specialiteter

Hver region sit køkken. Slovenien er et lille land, men gaber over store regionale forskelle i både landskab og madkultur. Læs mere…

 

Slovensk-Dansk Venskabsforening

I Ljubljana finder du en forening som indeholder elementer af en venskabsforening og af en social klub. Link

 

Nyttige links