Hvad er simultantolkning?

Hvad er simultantolkning?

Dansk-slovensk simultantolk

 

Simultantolkning er i bund og grund alt det tolkning og oversættelse er, bare meget meget hurtigere. Lidt tilspidset; simultantolkning er oversættelse på steroider.

 

Forskellen ser ud til ”bare” at være tidsfaktoren. Det passer til dels. Når der simultantolkes har tolken ikke meget tid til at overveje forskellige flotte formuleringer. Her skal der allerede før taleren har afsluttet sætningen eller afsnittet gættes hvilken ide vedkommende vil formidle og tolken skaber i hovedet et visuelt billede, som han straks begynder at ”forplante” til et nyt sprog.

Hjernen arbejder her på to forskellige sprog på én gang og det skal gå hurtigt. Mere end 10 sekunders forskydelse mellem taleren og tolken fungerer ikke i praksis. Der er dog forskelle grundet afvigelser i grammatikken. Fx får man på tysk ofte først allersidst i sætningen det bærende verbum med informationen om det er, eller ikke er sket.

 

Som antydet er der ud over tidsfaktoren og tale om en slags kvalificeret gætteleg. Af og til støder tolken også den alt for menneskelige situation, at han ikke lige kan komme i tanke om et bestem udtryk. Da kan han ikke bare trykke på pause. Hvad gør man så? Man skal trods tidspres finde på en anden måde at sige det samme. Det kræver et stort ordforråd, is i blodet og rutine. Lytteren skal helst ikke opdage at man lige står at mangler et nøgle ord.

 

Ud over dette skal simultantolken hele tiden forestille sig lytterens verden og prøve at formulere sig på en måde, så ideen fra taleren og ikke bare ordene kommer igennem. Det er nemmere sagt end gjort.

 

Der er grænser for hvad en simultantolk kan klare. Det er typisk ikke muligt at simultantolke oplæste juridiske tekster, eller hvis taleren taler for hurtigt.

 

En del af forberedelserne til simultantolkning er at ”oplære” talerne i brug af simultantolkning. Ud over at undgå oplæsning og for hurtig og utydelig tale, skal tolken helst ikke være på mere end 20-30 minutter af gangen. Derfor er der typisk to tolke med samme sprog i kabinen. De skiftes. Uden afbrydelser for brugerne af tolkningen.

 

Som antydet er det en yderst anstrengende proces at simultantolke. Det er lidt som et maratonløb for hjernen.

 

Nogle få mennesker behersker 2 sprog så godt, altså på modersmålsniveau, så de kan simultantolke i begge retninger. Påtager tolken sig at tolke skiftevis i begge retninger, er vi stødt på noget der ligner ”ironman” for hjernesport. Peter Altus er én af dem.

 

---------------------§------------------

 

Rent praktisk foregår simultantolkning sådan, at tolken sidder i en tolkekabine. Alene, eller med en tolk med samme sprogkombination, hvor de afveksles ca. hver 20 minut. Det som tolken skal simultantolke, får han ind via høretelefoner. Hans oversættelse fanger en mikrofon og sender den ud til lytterne, som via deres sæt høretelefoner kan vælge hvilket sprog de ønsker at lytte til, hvis der altså tolkes til flere sprog. Hvert sprog der tolkes til kræver sin egen tolkekabine. Det er derfor der fx i EU parlamentet er et hav af tolkekabiner. Der tolkes til alle officielle sprog. I dag er det 23 sprog.

 

Selvom tolkningsservicen i EU ikke er helt billig, er det et meget demokratisk instrument som sikrer, at alle kan blive valt ind i EU parlamentet, uanset om de kan fremmedsprog. Oversættelsen af alle EU love, forordninger og lignende til alle nationale sprog, inklusive dansk, gør, at alle EU borger kan læse teksterne på deres eget sprog. Tænker vi over hvor svært det kan være at forstå juridiske tekster selv på dansk, bliver det hurtigt klart, at vi ikke bare kan stikke folk en lov på engelsk, eller tysk. Selvom det er billigere.

 

En retsstat kan ikke fungere uden at borgerne kan bruge deres eget sprog i kontakt med myndighederne. Derudover er det en menneskeret. Simultantolkning og oversættelse af tekster i EU er et bidrag til vores retssikkerhed.

 

Det vi tager for en selvfølge, er ikke en gode alle nationer i Europa nyder godt af. Fx er romaer (sigøjner) ikke så heldige, at deres sprog er officielt sprog i noget EU land. De er ellers talmæssigt, samlet ca. 10-12 millioner i Europa, større end flere af de små nationer med eget sprog, som er et officielt EU sprog. Baskerne, som er et mindretal både i Spanien og Frankrig, lider samme skæbne. Gælisk, som i forskellige variationer tales i Irland, Scotland og på øen Man, er heller ikke på listen over officielle EU sprog. Måske skulle man begynde at se på disse gruppers rettigheder. Europa er sprogligt og kulturelt meget rigere end 28 lande og 23 sprog.

 

 

Værd at vide

Slovensk ordbog

Hidtil findes der i papirform kun en parlør, som kan købes her.

Online ordbogen er ikke fejlfri. Til gengæld viser den eksempler på brug af udtrykket.

 

Om slovenske vine

Slovenien producerer også udmærkede vine. Det er dog lidt synd at vi dansker næsten ikke kender til vinlandet Slovenien. Læs mere…

 

Køb af slovenske vine

Link

 

Slovenske specialiteter

Hver region sit køkken. Slovenien er et lille land, men gaber over store regionale forskelle i både landskab og madkultur. Læs mere…

 

Slovensk-Dansk Venskabsforening

I Ljubljana finder du en forening som indeholder elementer af en venskabsforening og af en social klub. Link

 

Nyttige links